Fakta og historien

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Fakta og historien

Stamina Group som skandinavisk helse- og livsstilkonsern er et nytt selskap. Som helseaktør har gruppen derimot solide røtter. Stamina som selskapsplattform ble etablert i 2011–12, ved at flere selskap og fagområder ble slått sammen til en ny folkehelseaktør.

Selskapet

Navn: Stamina Group AS
Organisasjonsnummer: 996 488 853
Etablert: 2011
Hovedeier: Herkules Capital
Styreleder: Patrik Egeland
Konsernsjef: Morten Jurs
Hovedkontor: Oslo, Norge

Ytterligere opplysninger på brreg.no.

Virksomheten

Virksomhet: Helse og livsstil, med bredt sammensatte tilbud innen forebygging og behandling; inklusive bedriftshelsetjeneste og lederstøtte, treningssentre og idrettsmedisin.

Divisjoner: Virksomheten skjer gjennom fire divisjoner med tilhørende datterselskap: Stamina Helse AS, Stamina Trening AS, Nimi AS og Avonova AB (sistnevnte for Sverige).

Ansatte: Samlet antall medarbeidere er ca. 2.800; hvorav ca. 1900 i Norge, vel 850 i Sverige.

Markedet

Stamina tilbyr tjenester og løsninger til offentlig og privat sektor, mot bedrifter og privatpersoner. Selskapet leverer bedriftshelse i det norske og svenske markedet, og primærhelsetjeneste i Sverige. I Norge drives treningssentre samt et sykehus med spesialistkompetanse innen muskel- og skjelettlidelser, samt livsstilsendring.

Kunder

Sluttbrukere: 850.000 (ca.)
Virksomhetskunder:  17.000 (ca.)
Treningssentermedlemmer: 60.000 (ca.)
Helseforsikringskunder: 10.000 (ca.)

Staminas Historie

Stamina Group som skandinavisk helse- og livsstilkonsern er et nytt selskap. Som helseaktør har gruppen derimot solide røtter. Stamina som selskapsplattform ble etablert i 2011–12, ved at flere selskap og fagområder ble slått sammen til en ny folkehelseaktør.

Stamina bygger på historien – kompetansen og kapasiteten – til mange virksomheter som gjennom de seneste årene er samlet under ett eierskap og én selskapsstruktur. Røttene til dagens Stamina-gruppe går tilbake til disse grunnstenene – inntil tre tiår tilbake.

Etableringen

Stamina ble etablert i januar 2012 ved at bedriftshelseselskapet Hjelp24 og treningssenterkjeden Friskhuset – som største enheter – ble slått sammen med andre, mindre aktører. Det nye selskapet ble lansert med Stamina-navnet (først Stamina HOT, dvs. Helse og Trening) fra september 2012. Da besto konsernet av 40 bedriftshelsekontorer og 55 treningssentre. I november  samme år ble Stamina ytterligere styrket ved kjøp av den svenske helsevirksomheten Avonova.

Bak etableringen av Stamina sto det norske oppkjøpsfondet Herkules Capital. Det kjøpte Hjelp24 AS fra Gjensidige Forsikring ASA i august 2011, og ervervet deretter Friskhuset Holding AS, med bl.a. dets 29 treningssentre, fra lokale eiere i januar 2012. I 2012–13 ble ytterligere 26 treningssentre, vesentlig fra Tren- og Spenst-kjedene, kjøpt. De oppkjøpte selskapene ble lagt inn i morselskapet (konsernet) Helse Holding AS, med felles ledelse fra november 2012. I mars 2014 endret konsernet navn til Stamina Group AS.

Gjennom 2013 ble konsernets virksomhet rendyrket mot leveranseområdene forebygging og  behandling (inklusive helse og trening), og deler av virksomheten ble avhendet: Den HMS-rettede konsulentvirksomheten Scandinavian Leadership ble avviklet høsten 2012; Trygghetssentralen AS ble solgt til SOS International AS i april 2013.

Ideen

Bak oppkjøp og samling av de ulike selskapene i ett konsern lå, og ligger, ideen om å skape en ny aktør som favner bredt med sammensatte folkehelsetilbud og integrerte leveransekjeder; det siste særlig overfor bedriftsmarkedet. Etablert bedriftshelsetjeneste og tradisjonelle treningssentre er basisen for å utvikle nye tilbud og løsninger innen helse og livsstil – som skal gi overskudd for bedrifter og enkeltindivider, og for samfunnet. Derved har Stamina skapt et nytt konsept i norsk og skandinavisk helsebransje.

Mens etableringen av morselskapet Helse Holding i 2011 la grunnlaget for å skape en nasjonal plattform for realisering av forretningsideen i Norge, innebar oppkjøpet av Avonova i 2012 en utvidet markedstilnærming – og grunnlaget for dagens visjon: å skape et skandinavisk helsehus. Veien mot dette målet startet allerede i 2010, da Hjelp24 kjøpte S:t Erikshälsan i Stockholm.

Helsehus forstås både som en virtuell tilnærming til et 360 graders helseperspektiv og integrering av kompetanse og løsninger. Samtidig utviklet Stamina fysiske helsehus med integrerte tjenester. Per medio 2015 var slike helsehus etablert i Tromsø, Bodø og Mo i Rana, og på Ullevaal Stadion i Oslo.

Forhistorien

Dagens Stamina bygger vesentlig på fire historiske selskapspillarer, og fortsatt er disse fagmiljøene bærebjelkene i virksomheten:

Hjelp24 var ved oppkjøpet den største aktøren innen private helsetjenester til bedriftsmarkedet i Norge, med vid geografisk tilstedeværelse. I 2011 besto Hjelp24 av 40 bedriftshelsekontorer rundt om i landet, så vel som Nimi, med dets kjernefokus på behandling av muskel- og skjelettlidelser, og Trygghetssentralen med dens 24 timer helsefaglig bemannede alarmsentral Respons. I 2012 ble konsernet supplert gjennom oppkjøp av HMS-kontoret, med dets web-baserte bedriftsløsninger.

Grunnlaget for det senere Hjelp24 ble lagt i 2001: Da overtok Gjensidige Forsikring ASA 50 % av aksjene i Falck AS (tidligere Falken Helse AS) for å satse på bedriftshelsetjeneste (BHT) under navnet Lev Vel Helse AS, som så ble til Hjelp24 Trygghetsalarm AS i 2005. I 2004 kjøpte Gjensidige de to største enkeltaktørene på feltet i Norge – BHT-virksomhetene til Volvat og Omnia – og slo dem sammen med sin egenordning for BHT. Gjensidige kjøpte samtidig Falcks gjenværende 50 % andel i Trygghetsalarm AS. Hjelp24 ble så samlet som ett selskap – og lansert som merkevare – fra 1. januar 2005.

Etter flere oppkjøp, og integrering av 26 selskaper, vokste selskapets omsetning til nærmere 600 millioner kroner i 2011. Blant de større oppkjøpene var Nimi AS og Bedriftshelse Norge AS (2007), derettet AB S:t Erikshälsan (2010). Sistnevnte ble da eid av Hjelp 24 Pandora. I august 2011 ble Hjelp24 så kjøpt av Herkules Capital – og videreført under samme selskapsnavn og merke. Enkelte nye oppkjøp ble også foretatt.

Nimi var ved oppkjøpet av Hjelp24 i 2007 den ledende aktør innen spesialisert idrettsmedisin i Norge, med en særlig sterk posisjon innen idrett på høyt nivå. Da Nimi ble innfusjonert i Hjelp24 fra januar 2008 drev selskapet en sammensatt virksomhet, inklusive sykehus innen ortopedisk kirurgi på Ullevaal Stadion i Oslo, Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR) og et livsstilsenter på Ringerike.

Norsk idrettsmedisinsk institutt (Nimi) ble stiftet i 1984; virksomt fra januar 1985. Forretningsideen var et tverrfaglig senter for muskel- og skjelettlidelser, inkludert testing av fysisk form, primært rettet mot idretten. Etter etablering på Holtet i Oslo flyttet selskapet til Idrettens Hus på Ekeberg, så til Ullevaal Stadion i 1990. Nimi kjøpte i 2003 Norsk Nakke og Rygg Klinikk AS. Samme år deltok selskapet i stiftelsen av NAR; et forskningssamarbeid mellom Oslo universitetssykehus, Norges Idrettshøgskole og Nimi. I perioden 2004–08 sto Nimi bak fire franchise-sentre i Oslo og omegn. I 2006 åpnet selskapet et rehabiliteringssenter på Ringerike. Sykehuskonsesjon ble oppnådd i 2003; ISO-sertifisering i 2006. Fra våren 2014 er Nimi kjernen i Staminas helsehus på Ullevaal, med integrerte tjenester innen bedriftshelse, trening og behandling på ett og samme sted. Nimi har fra 2014–15 etablert virksomhet flere steder i Norge.

Friskhuset var ved oppkjøpet den klart største treningskjeden i Nord-Norge, og besto ved inngangen til 2012 av 29 sentre, med ca. 35 000 medlemer. Selskapet tilbød et bredt spekter av tjenester innen trening, bedriftshelsetjeneste og ernæring.

Friskhuset ble etablert i 1984, da det første treningssenteret ble åpnet i Bodø. Selskapet utvidet snart forretningsmodellen og nedslagsfeltet med etableringer i Nordland og Troms. Det var en pionér innen integrert tilnærming til helse og livsstil i Norge. Aktiv forebygging gjennom fysisk aktivitet og trening, koblet med kosthold, var én hovedkomponent; behandling og rehabilitering gjennom fysioterapi en annen. Friskhuset tilbød helhetlige tilbud rettet både mot bedrifts- og privatmarkedet, med et perspektiv på det hele, friske mennesket – i hele livsløpet: friskvern. Friskhus-konsernet eide også et aktivitetssenter for barn. 

I 2010 ble konsernet Friskhuset restrukturert, med treninggsentrene samlet i Friskhuset Trening AS, og Friskhuset Holding AS som morselskap for virksomheten. Dette ble så kjøpt av Herkules Capital i januar 2012.

Avonova var ved oppkjøpet i 2012 en av de største folkehelseaktørene i Sverige, med leveranser særlig innen bedriftshelsetjeneste og primærhelse. Selskapet har bred geografisk distribusjon, med tilbud i så godt som samtlige svenske kommuner. Ved oppkjøpet besto Avonova, som er organisert som et eget konsern, av de tre forretningsområdene Företagshälsa, Primärvård og Ledarsupport, med førstnevnte som det største.

Avonova ble betydelig forsterket i 2010, da det kjøpte Kinnekullhälsan AB, og ytterligere styrket med oppkjøpet av Mälarhälsor AB i 2012, så vel som gjennom andre, mindre oppkjøp. Virksomheten ble betydelig utvidet i august 2014, da Stamina – gjennom Avonova – overtok deler av helseforetaket Sensia AB. I 2015 kjøpte Avonova Varbergshälsan AB.

Selskapet tok sitt nåværende navn i mai 2007. Før dette het det Curera Sverige AB, og ble børsnotert på Aktietorget i november 2005 (ticker: CURE). Virksomheten derfra, gjennom Curera Sjukvård AB, Curera Företagshälsovård AB og Avonis Management AB (kjøpt i 2006) er videreført i Avonova og Stamina. Avonova Sverige AB (ticker: AVON) ble tatt av børs etter at Herkules Capital overtok selskapet i desember 2012.