Selskapsstruktur og styre

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Selskapsstruktur og styre

Stamina er et norsk aksjeselskap (Stamina Group AS), strukturert som et skandinavisk konsern. Den operative virksomheten er organisert innen fire divisjoner med respektiv ledelse, samt spesialisert virksomhet i egne datterselskap.

Eierskap

Stamina-konsernet er etablert av oppkjøpsfondet Herkules Capital, som er konsernets hovedaksjonær, med 90 prosent eierskap. Fondet er Norges ledende private equity-aktør, og gikk først inn i det som i dag er Stamina Group AS i 2011. Enkelte mindre aksjonærer, blant dem opprinnelige gründere bak oppkjøpte virksomheter samt ledere og nøkkelpersonell, har eierskap i Stamina Group AS.

Organisering

Stamina Group er et konsern med fire divisjoner. Disse er strukturert som egne aksjeselskap. Divisjonen Avonova, som favner Staminas samlede virksomhet i Sverige, er organisert innenfor en egen konsernmodell. I det norske markedet er divisjonene Helse og Trening samtidig organisert i geografiske regioner, med egne regionsjefer.

Konsernet består av disse divisjonene, med (ca.) antall medarbeidere (medio 2015) i parentes:

  • Stamina Helse (450) leverer sammensatte tjenester i det norske bedriftshelsemarkedet
  • Stamina Trening (1235) driver treningssentre i det norske markedet
  • Nimi (115) leverer spesialisttjenester og driver livsstilsentre i Norge
  • Avonova (850) leverer sammensatt tjenester i det svenske helsemarkedet

Til den norske virksomheten hører også bl.a. rådgivningsmiljøet Census og supportsenteret Respons, samt Nimi Ringerike, med tilbud innenfor livsstilsforbedring. Avonova i Sverige omfatter flere virksomheter, inklusive Företagshälsa (bedriftshelsetjeneste), Primärvård (fastlegeordning) og Ledarsupport.

Selskapets revisor er KPMG AS.