Forskningsgruppe

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Forskningsgruppe

Nimi er stolte av å være det eneste private sykhuset i Norge med en ledende internasjonal forskningsgruppe innen aktiv rehabilitering: Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR).

Forskningen ved Nimi bidrar til at vi benytter oss av de mest optimale behandlings- og rehabiliteringsprogrammene, og at vi er aktivt med i utviklingen og evalueringen av nye tiltak.

Forskningen er et formelt samarbeid mellom:

 • Nimi  (Norsk Idrettsmedisinsk Institutt)
 • Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål (OUS)
 • Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole, Oslo

Forskningsområder

KNE

Korsbånd – Forskningsavdelingen på Nimi er ledende i verden på aktiv rehabilitering etter korsbåndsskader hos både barn og voksne.

 • Våre studier viser at et spesifikt treningsprogram bør gjennomføres tidlig etter skade for å oppnå et optimalt sluttresultat med eller uten operasjon
 • Pasienter som benytter vårt aktive rehabiliteringsprogram oppnår bedre knefunksjon etter korsbåndsrekonstruksjon enn gjennomsnittet, ifølge det norske korsbåndsregisteret
 • Barn med fremre korsbåndsskade følges gjennom en behandlingsplan som er spesielt utviklet for unge pasienter
 • 5 års oppfølging av korsbåndspasienter. Et samarbeid med University of Delaware, USA

Kneledds artrose

 • Vi har pågående en stor randomisert kontrollert studie der vi undersøker effekten av to ulike treningsprogram på pasienter med kneleddsartrose i forhold til smerter, funksjon og bruskkvalitet

Meniskskader

 • Pågående studie fo å se om trening eller operasjon har best effekt hos pasienter med degenerative meniskskader
 • Vi har utviklet et rehabiliteringsprogram vi bruker på degenerative meniskskader, som man ser på som et første symptom på artrose

Brusk

 • Vi har med vår forskningsavdeling utviklet et spesifikt treningsprogarm for pasienter med bruskskader
 • 65% utsatte kirurgi etter endt 3 måneders treningsprogram og ved oppfølging etter 1 år

HOFTE

Hofteledds artrose – Forsknings avdelingen på NIMI har hatt fokus på trening og aktivitet.

 • Et spesifikt treningsprogram er utviklet for pasienter med hofteartrose
 • Dette programmet sammen med vår artroseskole: ”Aktiv med artrose” har vist effekt på funksjon hos pasienter med hofteleddsartrose
 • Vår forskning visar at trening kan utsette en eventuell operasjon

ACHILLES

Total ruptur av achilles – Et samarbeid med ”achilles studien” (A-hus, Oslo Legevakt, Drammens sykehus, Fredrikstad sykehus) der pasientene i studien skal trene og teste funksjonen på nimi.

 • Fysioterapeuter ved Nimi har vært med og utviklet et treningsprogram for pasienter med ruptur av achilles
 • Spesifikke funksjonstester gjennomføres for å dokumentere funksjon i løpet av rehabiliteringen

HJERTE-KAR

Vi bruker et rehabilitering/treningsprogram for pasienter med hjerteproblemer som baserer seg på et stort doktorgradsarbeid fra Oslo Universitetssykehus. Dette programmet har vist å ha meget god effekt på både kort og lang sikt hos pasienter med hjerteproblemer.

 
ANDRE PROSJEKTER

 • Utvikling av neste generasjons metode for behandling av krokfingre. Hovedmålet er å utvikle en forbedret metode for behandling av krokfinger (perkutan fasciotomi).