Kvalitet og sikkerhet

[Missing text '/header/main' for 'Norwegian'] Navigasjon

Kvalitet og sikkerhet

Stamina Helse og NIMI Ringerike er sertifisert ihht kravene ISO 9001:2008, et ledelsessystem for kvalitet.

Systemet skal sikre at vi gjør våre kunder fornøyde og at vi arbeider systematisk for å konsekvent levere tjenester som oppfyller våre kunders krav og relevante krav gitt i lover og forskrifter.

Stamina Helse er en godkjent bedriftshelsetjeneste (godkjenningsnummer AT-1571).
Dette innebærer at vi oppfyller Arbeidstilsynets krav ifht forskriften om godkjent bedriftshelsetjeneste.

Som leverandør og tilbyder mot kunder i mange segmenter er Stamina Helse også godkjent som leverandør i prekvalifiseringsordningene:

  • StartBank (godkjenning 140458)
  • Achilles JQS (godkjenning 26597)
  • Sellihca (godkjenning 106049 )
  • TransQ (godkjenning 204277) 

Dette er godkjenningsordninger som har til formål å overvåke og evaluere leverandører inn mot de respektive segmentene.

Stamina Helse benytter Skalpell som system for kundebehandling, pasientjournalføring og fakturering av tjenester. Systemet lar våre kunder bestille og følge opp leveranser og avtaler digitalt.