Etiske retningslinjer og samfunnsansvar

[Missing text '/header/main' for 'Norwegian'] Navigasjon

Etiske retningslinjer og samfunnsansvar

Hver dag jobber vi for å bidra til flere friske folk, i trygge, sunne og produktive arbeidsmiljøer.

Gjennom dette arbeidet bidrar vi til:

 • BEDRE HELSE OG ØKT LIVSKVALITET FOR DEN ANSATTE
 • ØKT PRODUKTIVITET OG STYRKET ØKONOMI FOR DIN VIRKSOMHET
 • REDUSERTE HELSEKØER OG SPARTE MIDLER FOR SAMFUNNET

Stamina tar en aktiv posisjon for å forhindre barnearbeid og diskriminering.

Vi søker til enhver tid å gjenspeile samfunnets mangfold samt fremme likestilling på både kjønn og etnisitet. (Utdrag fra Dokument D2718 – Etiske retningslinjer Stamina, kap 12 Bærekraft og samfunnsansvar)

Staminas etiske retningslinjer omfatter følgende områder:

 1. Virksomheten skal kjennetegnes av høy etisk standard
 2. Hvem omfattes av reglene?
 3. Opptre med respekt og omtanke
 4. Unngå interessekonflikter
 5. Habilitet
 6. Økonomiske forhold
 7. Kommunikasjon skal være åpen, ærlig og tydelig
 8. Bruk av virksomhetene’ s utstyr og eiendeler
 9. Informasjon, taushetsplikt og varsling
 10. Deltakelse i annen virksomhet
 11. Markedsføring
 12. Bærekraft og samfunnsansvar
 13. Forholdet til andre etiske regelverk
 14. Konsekvenser ved overtredelse

Retningslinjene i sin helhet kan leses her. (Åpnes som PDF i nytt vindu)