Norsk Jobbhelserapport 2017

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Norsk Jobbhelserapport 2017

Igjen har Stamina undersøkt hvordan yrkesaktive i Norge opplever sammenhengen mellom arbeidsforhold, livsstil og privatliv. Det sies at to ganger er en repetisjon og at tre ganger er en tradisjon – og det føler vi at det har blitt med denne tredje rapporten. Svar fra ikke mindre enn 2500 ansatte i virksomheter over hele Norge over tid gir oss et solid innblikk i hva som motiverer, frustrerer og engasjerer på norske arbeidsplasser.

Ifølge European Working Conditions Surveys er Norge et av landene i verden hvor arbeidstakere opplever høyest grad av autonomi og kontroll over egen arbeidssituasjon. Årets jobbhelseundersøkelse viser at et flertall benytter mulighetene det gir til å gjøre egen arbeidshverdag mer interessant og effektiv – og at det igjen motiverer. I denne rapporten kommenterer noen av våre organisasjonspsykologer hvordan selvledelse bidrar til resultater. 

Når litt kan bety alt

Etter en årrekke med rekorddeltakelse i Birken, vekst i triatlon og maraton, melder arrangører om stort frafall. Trenden er klar – mer helse og mindre prestasjonsfokus. Resultatene fra årets jobbhelseundersøkelse gir de samme signalene. Men ikke desto mindre – en stadig økende andel opplever at egen arbeidsevne henger sammen med livsstilen.

Nær syv av ti (67 prosent) ser sammenheng mellom livsstil og arbeidsevne. Dette er litt opp fra fjoråret. Da svarte 64 prosent tilsvarende, mens andelen i 2015 var 65 prosent.

Det overrasker ikke at andelen som opplever at livsstilen påvirker yteevnen kan være stigende. Vår livsstil er blitt vår største helseutfordring, og det er klart at norske arbeidstakere føler på dette både privat og i jobb.

-Direktør i Stamina Trening, Hilde A. Sandvoll.

Fortsatt er det slik at godt over halvparten av alle nordmenn i halv stilling eller mer ønsker å legge om til en sunnere livsstil. 56 prosent av de spurte har slike ambisjoner. Tallene er på linje med tallene for 2016. Nær en av tre befinner seg i verken eller-kategorien. Det er altså bare en liten andel som oppgir at de ikke har ønske om livsstilsendring til det bedre.

– Å legge om livsstilen er opp til den enkelte. Men når ambisjonen finnes hos så mange, er det utvilsomt lønnsomt for samfunnet og norske virksomheter å legge til rette for at de som trenger det mest får støtte i hverdagen til å ta bedre valg, sier Sandvoll.

tabell livsstil

LES MER OM LIVSSTIL OG ARBEIDSEVNE

Mer innhold fra rapporten kommer her over sommeren!

Kjære leser

Det er liten tvil: Jobben er viktig for at vi skal ha det bra! Vi ser det i årets undersøkelse og det slås fast i FNs World Happiness Report. Norge topper listen, og måten norsk arbeidsliv er organisert på er utvilsomt en medvirkende faktor. Jeg synes vi har grunn til å være stolte over at arbeidsglede er den viktigste indre motivasjonsfaktoren i jobbhverdagen. Det sier mye om at vi i Norge har en arbeidslivskultur å bygge videre på.

Men tross velstand, motivasjon og arbeidsglede ­– det er også utfordringer å ta tak i. Nå ser vi konturene av et nytt risikobilde knyttet til ansattes helse og livsstil. Livsstil er blitt vår største helseutfordring, og ifølge WHO vil livsstil være årsaken til 70 prosent av all sykdom innen 2020. Det skaper utfordringer privat og på jobb.

Skal vi møte disse utfordringene må vi jobbe helhetlig og forebyggende. Vi har lenge jobbet med behovsprøvde, kunnskapsbaserte og systematiske tiltak for å styrke miljøet på norske arbeidsplasser. Nå øker fokuset på å jobbe tilsvarende for å styrke individets arbeidsevne, og mange virksomheter er nysgjerrige på helsefremmende tiltak. Det hilser vi velkommen. Vi tror det er sunt å stille spørsmål ved om det som fungerte i går, nødvendigvis er den beste løsningen i morgen.

God lesing!

Beste hilsen
Eskild R. Larsen
administrerende direktør
Stamina 

Norsk Jobbhelserapport 2017

Ønsker du å lese hele rapporten? Legg igjen kontaktdetaljer og få rapporten tilsendt i august.

Dersom du ønsker en prat eller gjennomgang om rapportens innhold, gi oss beskjed i meldingsfeltet og vi kontakter deg.